Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 15/07/2024 | 10:02 GMT+7

Infographic

[INFOGRAPHIC] Lợi ích của tái chế rác thải nhựa

Tái chế rác thải nhựa là việc thu hồi nguyên liệu, sản phẩm nhựa đã qua sử dụng để tạo thành những vật dụng hữu ích giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, giảm thiểu chất thải rắn, chất ô nhiễm, giúp môi trường sống của trở nên sạch - đẹp hơn.
Anh Thư - Duy Anh