producttion and consumption

Thứ ba, 23/07/2019 | 10:23 GMT+7

Thông báo - sự kiện

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng SXSH năm 2019

Thời gian: 25/05/2018  |  Địa điểm: Hà Nội
Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2019 bao gồm:
  • Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 04-CP);
  • Thuyết minh kế hoạch triển khai dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 05-CP);
  • Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 06-CP);
  • Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Chiến lược trong trường hợp đơn vị chủ trì tham gia thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược (Biểu 07-CP);
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ (Biểu 08-CP);
  • Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện dự án (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu 09-CP)
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm một bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:
  • Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;
  • Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;
  • Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;
Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2018.
Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phòng 305, tầng 3, tòa nhà B, Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tại đây công văn số 235/TKNL-CV về việc thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2019 thuộc Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và Quyết định 1788/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.
Văn phòng SXSH và SX&TDBV

lên đầu trang