Ngày 20/04/2024
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Thông báo sự kiện

Hội nghị toàn quốc về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững năm 2023

Thời gian: 20/07/2023  |  Địa điểm: Khách sạn Hanvana - Số 38 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hoà.

Nhằm tổng kết hoạt động năm 2022, định hướng và đẩy mạnh các hoạt động thuộc Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương tổ chức "Hội nghị toàn quốc về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững năm 2023", chương trình cụ thể như sau:
Thời gian: Từ 13:00 - 17:00, ngày 20/7/2023.
Địa điểm: Khách sạn Hanvana - Số 38 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hoà.
Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.
Trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự Hội nghị!