Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 15/07/2024 | 08:57 GMT+7

Thông báo sự kiện

Hội nghị về Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023

Thời gian: 20/07/2023  |  Địa điểm: Khách sạn Havana, số 38 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hoà

Nhằm tổng kết Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022, định hướng và đẩy mạnh các hoạt động thuộc Chuong trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương tổ chức "Hội nghị về Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023", chương trình cụ thể như sau:
Thời gian: 8:00- 12:00, ngày 20/7/2023.
Địa điểm: Khách sạn Havana, số 38 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hoà.
Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.
Trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự Hội nghị!