Tên văn bản Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về SX & TDBV đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu 76/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 11/01/2016
Ngày ban hành 11/01/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải