Tên tài liệu Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 16/05/2012
Ngày ban hành 16/05/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành UNDP Người ký UNDP