Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

“Xanh hóa” sản xuất giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Sản xuất xanh đang là xu hướng trên toàn cầu, như là một giải pháp tích cực nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hoà các bon, phát triển bền vững.