Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Ngành dệt may: tác động môi trường và một số giải pháp

Dệt may là ngành tạo ra kim ngạch xuất khẩu quan trọng trong cơ cấu kinh tế, nhưng lại đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm và môi trường. Do đó, cần có những giải pháp nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm mà ngành dệt may gây ra, hướng tới mục tiêu chuyển đổi thành ngành sản xuất xanh, phát triển bền vững bền vững.