Ngày 07/12/2022
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Cộng đồng bên bờ sông Hồng thúc đẩy lối sống bền vững

Mô hình sân chơi tái chế và vườn cộng đồng tại phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã gợi ý nhiều hướng xử lý vật liệu loại thải như lốp xe, gỗ pallet… thành các sản phẩm hữu ích cho đời sống.