Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

"Xanh hóa" ngành dệt may

Từ xu thế toàn cầu, việc xanh hóa đang được diễn ra mạnh mẽ trong ngành dệt may với nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và năng lực cạnh tranh; môi trường làm việc tốt hơn, cơ hội tiếp cận các chính sách tín dụng xanh hiệu quả hơn…