Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Hội tụ nguồn lực thúc đẩy Việt Nam phát triển xanh

Từ năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 nhằm thúc đẩy cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, về môi trường và công bằng xã hội. Nhiều giải pháp huy động nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu này, đã được bàn luận sôi nổi tại Diễn đàn Vietnam Connect năm 2022, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều ngày 8/4 tại TP.HCM. Theo TTXVN