Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Sản xuất bền vững vì tương lai xanh

Đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, cần có những giải pháp để hạn chế những áp lực lên Trái Đất và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để thực hiện giải pháp có hiệu quả, cần có sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Nguồn Nhân Dân TV.