Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Sản xuất bền vững vì tương lai xanh

Đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, cần có những giải pháp để hạn chế những áp lực lên Trái Đất và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để thực hiện giải pháp có hiệu quả, cần có sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Nguồn Nhân Dân TV.