Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Nhà phát minh nữ biến rác thải nhựa thành gạch bền, nhẹ

Công ty Gjenge Makers do kỹ sư Nzambi Matee sáng lập mỗi ngày sản xuất 1.500 viên gạch từ cát và rác thải nhựa, giúp giảm thiểu ô nhiễm. Nguồn Việt hóa: Vnxpress.