Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Doanh nghiệp và phát triển bền vững gắn với kinh tế xanh

Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, được chính phủ ban hành, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển bền vững. Nguồn VTV