Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Doanh nghiệp và phát triển bền vững gắn với kinh tế xanh

Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, được chính phủ ban hành, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển bền vững. Nguồn VTV