Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Người truyền cảm hứng cho phong trào zero waste châu Á

Zero waste là phong trào giảm thiểu tiêu thụ những sản phầm sản sinh ra rác thải, bảo vệ môi trường chung, hướng đến lối sống xanh. Chị Nguyễn Hoàng Thảo chính là người truyền cảm hứng cho trong trào và là một trong những đại diện của Việt Nam nhận giải Asean Youth Eco Champions Award - Giải thưởng có đóng góp nổi bật về môi trường. Nguồn VTV