Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Người truyền cảm hứng cho phong trào zero waste châu Á

Zero waste là phong trào giảm thiểu tiêu thụ những sản phầm sản sinh ra rác thải, bảo vệ môi trường chung, hướng đến lối sống xanh. Chị Nguyễn Hoàng Thảo chính là người truyền cảm hứng cho trong trào và là một trong những đại diện của Việt Nam nhận giải Asean Youth Eco Champions Award - Giải thưởng có đóng góp nổi bật về môi trường. Nguồn VTV