Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Hạnh phúc là gì: Người phụ nữ biến dầu ăn thừa thành xà phòng

Chị Phạm Minh Hậu ở Ba Đình, Hà Nội đã chọn cách biến nguyên liệu dầu ăn thừa thành những chiếc bánh xà phòng, lan tỏa cách sống xanh đến với mọi người. Nguồn VTV