Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Hạnh phúc là gì: Người phụ nữ biến dầu ăn thừa thành xà phòng

Chị Phạm Minh Hậu ở Ba Đình, Hà Nội đã chọn cách biến nguyên liệu dầu ăn thừa thành những chiếc bánh xà phòng, lan tỏa cách sống xanh đến với mọi người. Nguồn VTV