Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Mở rộng trách nhiệm xử lý chất thải của doanh nghiệp

Đa số doanh nghiệp đồng tình với việc đóng góp vào Quỹ bảo vệ môi trường. Vấn đề mà họ quan tâm là việc chi tiêu Quỹ sao cho hiệu quả. Trước băn khoăn trên của doanh nghiệp, đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã có những giải đáp kỹ hơn. Cùng xem một phóng sự ngắn về vấn đề này. Nguồn video: VTV.