Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để sản xuất tiêu dùng bền vững

Mô hình kinh tế tuần hòa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh giảm phát thải, bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm trong chiến lược phát triển xanh, phát triển bền vững. Tọa đàm Mô hình kinh tế tuần hoàn để sản xuất tiêu dùng bền vững cung cấp một góc nhìn sâu xung quanh chủ đề này. Nguồn: VTV2