Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Video

Sử dụng bao bì thân thiện môi trường để cải thiện chất lượng sống, bảo vệ môi trường

Người tiêu dùng hiện tại đang có ý thức tốt hơn trong vấn đề hạn chế rác thải nhựa, túi nilong sử dụng một lần. Thực tế này đã góp phần thúc đẩy các nhà sản xuất, chuỗi bán lẻ tích cực hơn trong việc chuyển đổi sản xuất các sản phẩm túi, hộp đựng thân thiện môi trường, thúc đẩy tiêu dùng bền vững.