Ngày 19/01/2022
Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  -  Bến Tre đầu tư trên 1.322 tỷ đồng thực hiện mô hình phát triển bền vững  -  Xanh hoá ngành dệt may, một góc nhìn từ mô hình ESCO  -  [Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương  

Video

KOBE tiên phong thực hiện thành phố không phát thải carbon

Thành phố Kobe (Nhật Bản) tiên phong thực hiện mục tiêu trung hòa carbon bằng cách chuyển đổi cơ cấu năng lượng. Từ năm 2017, Chính quyền KOBE đã cho vận hành nhà máy sản xuất điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hoàn toàn từ năng lượng Hydro. Nguồn: VTV