Ngày 01/12/2021
Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  -  Bến Tre đầu tư trên 1.322 tỷ đồng thực hiện mô hình phát triển bền vững  -  Xanh hoá ngành dệt may, một góc nhìn từ mô hình ESCO  -  [Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương  

Video

Quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp

Để bảo vệ cánh rừng tự nhiên, Việt Nam đã ký hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản nhằm đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu tại Việt Nam hợp pháp.