Ngày 15/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Mô hình xử lý rác thải đáng học tập từ Nhật Bản

Ở một số quốc gia phát triển như Nhật Bản, chính quyền đã áp dụng những quy trình chặt chẽ trong việc phân loại, xử lý rác thải. Nhờ đó, tỷ lệ tái chế rác thải ở đây lên tới 77%, chỉ 23% rác phải đem chôn hoặc đốt tạo điện. Trong quy trình này, rác không là một thứ bỏ đi mà có thể coi là một nguồn tài nguyên tái sử dụng được. Nguồn: VTV