Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Video

Mô hình xử lý rác thải đáng học tập từ Nhật Bản

Ở một số quốc gia phát triển như Nhật Bản, chính quyền đã áp dụng những quy trình chặt chẽ trong việc phân loại, xử lý rác thải. Nhờ đó, tỷ lệ tái chế rác thải ở đây lên tới 77%, chỉ 23% rác phải đem chôn hoặc đốt tạo điện. Trong quy trình này, rác không là một thứ bỏ đi mà có thể coi là một nguồn tài nguyên tái sử dụng được. Nguồn: VTV