Ngày 01/12/2021
Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  -  Bến Tre đầu tư trên 1.322 tỷ đồng thực hiện mô hình phát triển bền vững  -  Xanh hoá ngành dệt may, một góc nhìn từ mô hình ESCO  -  [Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương  

Video

Giảm thiểu rác thải nhựa vì tương lai bền vững - Phần 1

Rác thải rắn và ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề đau đầu, cản trở sự phát triển bền vững của ngành Công Thương nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Tọa đàm đưa đến một cái nhìn tổng quát, sâu sắc của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nhằm hướng đến một giải pháp tổng thể cho vấn đề này. Nguồn: Truyền hình Công Thương