Ngày 16/05/2021
 -   -   -  Hoán đổi nợ xanh: Giải pháp sáng tạo chống biến đổi khí hậu  -  Hướng đến mô hình kinh doanh điện sinh khối trong ngành mía đường  

Video

Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy phát triển bền vững

Cụm từ kinh tế tuần hoàn được đưa vào nghị quyết của đại hội XIII của Đảng, cho thấy tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng chính là chìa khóa để giải bài toán làm thế nào sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên, ít nguyên vật liệu nhất nhưng sản xuất ra nhiều sản phẩm nhất đồng thời là các sản phẩm thân thiện với môi trường.