producttion and consumption

Thứ tư, 28/10/2020 | 07:32 GMT+7

Phân lân nung chảy Văn Điển: Ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường

Ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường song hành với đảm bảo sản xuất, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển đã không ngừng cải tạo công nghệ, nhằm đảm bảo môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ còn góp phần tiết kiệm chi phí điện cho doanh nghiệp, giúp làm lợi nhiều tỷ đồng. Nguồn: Tạp chí Công thương.

lên đầu trang