Ngày 01/12/2021
Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  -  Bến Tre đầu tư trên 1.322 tỷ đồng thực hiện mô hình phát triển bền vững  -  Xanh hoá ngành dệt may, một góc nhìn từ mô hình ESCO  -  [Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương  

Video

Phân lân nung chảy Văn Điển: Ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường

Ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường song hành với đảm bảo sản xuất, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển đã không ngừng cải tạo công nghệ, nhằm đảm bảo môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ còn góp phần tiết kiệm chi phí điện cho doanh nghiệp, giúp làm lợi nhiều tỷ đồng. Nguồn: Tạp chí Công thương.