Ngày 01/12/2021
Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  -  Bến Tre đầu tư trên 1.322 tỷ đồng thực hiện mô hình phát triển bền vững  -  Xanh hoá ngành dệt may, một góc nhìn từ mô hình ESCO  -  [Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương  

Video

Xe rác chạy điện hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường

Xe thu gom rác chạy điện là phát minh của nhóm 4 bạn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chiếc xe ra đời nhằm khắc phục việc dùng sức người để đẩy xe, giảm bớt vất vả cho người công nhân vệ sinh môi trường.