producttion and consumption

Thứ sáu, 30/10/2020 | 23:00 GMT+7

Xe rác chạy điện hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường

Xe thu gom rác chạy điện là phát minh của nhóm 4 bạn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chiếc xe ra đời nhằm khắc phục việc dùng sức người để đẩy xe, giảm bớt vất vả cho người công nhân vệ sinh môi trường.

lên đầu trang