Ngày 21/01/2021
5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội  -  Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm thực tiễn từ HEINEKEN Việt Nam  -  Sinh viên làm giấy từ thân cây chuối  -  Hà Nội triển khai lắp đặt 11.000 thùng rác công nghệ trên khắp các tuyến đường  -  Nhà máy phụ liệu Phú Cường được trao chứng nhận công trình xanh Lotus Vàng  

Video

Xe rác chạy điện hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường

Xe thu gom rác chạy điện là phát minh của nhóm 4 bạn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chiếc xe ra đời nhằm khắc phục việc dùng sức người để đẩy xe, giảm bớt vất vả cho người công nhân vệ sinh môi trường.