Ngày 21/01/2021
5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội  -  Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm thực tiễn từ HEINEKEN Việt Nam  -  Sinh viên làm giấy từ thân cây chuối  -  Hà Nội triển khai lắp đặt 11.000 thùng rác công nghệ trên khắp các tuyến đường  -  Nhà máy phụ liệu Phú Cường được trao chứng nhận công trình xanh Lotus Vàng  

Video

TKV với công tác bảo vệ môi trường

Để hạn chế ô nhiễm, mỗi năm TKV dành nguồn kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường.