producttion and consumption

Thứ ba, 26/05/2020 | 00:39 GMT+7

TKV với công tác bảo vệ môi trường

Để hạn chế ô nhiễm, mỗi năm TKV dành nguồn kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường.

lên đầu trang