producttion and consumption

Thứ sáu, 30/10/2020 | 23:43 GMT+7

TKV với công tác bảo vệ môi trường

Để hạn chế ô nhiễm, mỗi năm TKV dành nguồn kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường.

lên đầu trang