Ngày 21/01/2021
5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội  -  Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm thực tiễn từ HEINEKEN Việt Nam  -  Sinh viên làm giấy từ thân cây chuối  -  Hà Nội triển khai lắp đặt 11.000 thùng rác công nghệ trên khắp các tuyến đường  -  Nhà máy phụ liệu Phú Cường được trao chứng nhận công trình xanh Lotus Vàng  

Video

Sản xuất sạch hơn dựa trên hệ thống "SMARTCHECK TM"

Nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn nhằm vào mục đích làm giảm tất cả tác động đến môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ khâu khai thác nguyên liệu, kết nối cung cầu, giới thiệu các sản phẩm giữa các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện ký kết, hợp tác tiêu thụ hàng hóa cho các tỉnh thành khu vực phía Nam.