producttion and consumption

Thứ sáu, 10/07/2020 | 00:53 GMT+7

Sản xuất sạch hơn động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững

Sản xuất sạch hơn được xem là một trong những biện pháp giúp cho doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu đầu vào, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thải gây ô nhiễm môi trường và đó cũng là cách để nâng cao vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp.

lên đầu trang