producttion and consumption

Chủ nhật, 07/06/2020 | 15:14 GMT+7

Phổ biến và nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, đang là một xu hướng phát triển bền vững đạt được 2 mục tiêu là tiết kiệm tài nguyên, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Cần có cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý phù hợp khuyến khích phát triển, phổ biến rộng rãi tới người dân và doanh nghiệp.

lên đầu trang