producttion and consumption

Chủ nhật, 07/06/2020 | 17:14 GMT+7

Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn là hướng đi chung được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. 4.500 tỷ USD và hàng trăm triệu việc làm mới vào năm 2030 là giá trị thị trường toàn cầu mang lại nếu áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn.

lên đầu trang