producttion and consumption

Chủ nhật, 07/06/2020 | 17:13 GMT+7

Hỗ trợ để sản xuất sạch hơn

Thực tế cho thấy bất kỳ một quá trình sản xuất công nghiệp nào cũng đều phát sinh chất thải và gây ô nhiễm cho môi trường. Tối ưu hóa các quy trình sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là xu hướng tất yếu để phát triển bền vững của các ngành công nghiệp.

lên đầu trang