producttion and consumption

Thứ ba, 22/09/2020 | 23:25 GMT+7

Lợi ích của doanh nghiệp khi tiết kiệm điện

Tại 27 tỉnh của miền Bắc, nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng, đặc biệt là khách hàng công nghiệp tăng đột biến trên 12% so với bình quân cả nước, thậm chí có địa phương tăng hơn 15%. Vậy làm gì và làm thế nào để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm đang là mối quan tâm của các cấp chính quyền và các đơn vị.

lên đầu trang