producttion and consumption

Thứ ba, 07/07/2020 | 18:24 GMT+7

Tiêu dùng xanh: Từ nhận thức tới hành động

Tại Việt Nam, hiện nay Chính phủ đang có chủ trương định hướng tiêu dùng xanh như một điều kiện tất yếu trong quá trình phát triển bền vững. Song quá trình chuyển đổi từ nhận thức đến hành động tiêu dùng xanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan.

lên đầu trang