producttion and consumption

Thứ sáu, 05/06/2020 | 13:38 GMT+7

Tiêu dùng Xanh để phát triển bền vững

"Tiêu dùng xanh", "Nói không với túi nilon" là những cụm từ mà chúng ta thường nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây. Tất cả những khẩu hiệu này nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thúc trong việc hạn chế sử dụng túi nilon để bảo vệ môi trường.

lên đầu trang