producttion and consumption

Thứ bảy, 06/06/2020 | 17:38 GMT+7

Lâm Đồng: Đẩy mạnh sản xuất sạch trong công nghệ chế biến nông sản

Những năm gần đây, các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trong tỉnh Lâm Đồng đã từng bước ứng dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, nhiên liệu, nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành, đồng thời ngăn ngừa và giảm ô nhiễm ngay từ đầu vào, cải thiện môi trường làm việc.

lên đầu trang