producttion and consumption

Thứ bảy, 06/06/2020 | 17:43 GMT+7

Tăng cường công tác quản lý môi trường trong sản xuất sạch hơn

Thời gian qua, Sở Công Thương Cần Thơ đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, nhất là thông qua các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo về áp dụng SXSH.

lên đầu trang