producttion and consumption

Thứ bảy, 06/06/2020 | 18:35 GMT+7

Vĩnh Phúc: Sản xuất sạch hơn gắn với bảo vệ môi trường

Hiện nay, sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp phải đảm bảo các yếu tố về môi trường, trong đó sản xuất sạch hơn là một trong những hoạt động góp phần bảo vệ môi trường cho chính doanh nghiệp và cộng đồng.

lên đầu trang