producttion and consumption

Thứ bảy, 06/06/2020 | 17:02 GMT+7

TP Hồ Chí Minh:Tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời

Vài năm gần đây, điện năng lượng mặt trời áp mái phát triển khá nhanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau những tổ chức, doanh nghiệp, giờ đây, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn lắp đặt điện mặt trời chính bởi lợi ích có thể bán lại lượng điện dôi dư cho nhà nước.

lên đầu trang