Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Mở rộng trách nhiệm xử lý chất thải của doanh nghiệp

Đa số doanh nghiệp đồng tình với việc đóng góp vào Quỹ bảo vệ môi trường. Vấn đề mà họ quan tâm là việc chi tiêu Quỹ sao cho hiệu quả. Trước băn khoăn trên của doanh nghiệp, đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã có những giải đáp kỹ hơn. Cùng xem một phóng sự ngắn về vấn đề này. Nguồn video: VTV.