Ngày 12/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Sử dụng bao bì thân thiện môi trường để cải thiện chất lượng sống, bảo vệ môi trường

Người tiêu dùng hiện tại đang có ý thức tốt hơn trong vấn đề hạn chế rác thải nhựa, túi nilong sử dụng một lần. Thực tế này đã góp phần thúc đẩy các nhà sản xuất, chuỗi bán lẻ tích cực hơn trong việc chuyển đổi sản xuất các sản phẩm túi, hộp đựng thân thiện môi trường, thúc đẩy tiêu dùng bền vững.