Ngày 10/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Ngành mía đường: Cơ hội phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập (Phần 2)

Ngành mía đường cần phải tái cơ cấu một cách toàn diện, triệt để từ khâu nguyên liệu, chế biến đến khâu phân phối, lưu thông mới có thể phát triển ổn định, bền vững.