Ngày 11/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Video

Ngành mía đường: Cơ hội phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập (Phần 1)

Trước áp lực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành mía đường Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, một phần nguyên nhân rất quan trọng là do năng lực cạnh tranh còn yếu kém. Làm thế nào để ngành mía đường Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững, đó là vấn đề đang đặt ra cấp bách hiện nay.