Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 15/07/2024 | 09:22 GMT+7

Video

Triển vọng vật liệu xanh bảo vệ môi trường

Sản phẩm bê tông xanh, thân thiện với môi trường từ kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Trường Đại học Cần Thơ đã góp thêm một giải pháp nhằm xử lý tro bay và xỉ đáy từ nhà máy nhiệt điện, hạn chế ô nhiễm và giải quyết nhu cầu nguồn vật liệu thay thế.

Tin mới: