Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 01:05 GMT+7

Video

Thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng năng lượng xanh

Phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu thế để phát triển kinh tế xanh và bền vững. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã có nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn như tạo và dùng khí đốt từ chất thải, nước thải trong chăn nuôi, trồng trọt; kết hợp trồng trọt, chăn nuôi thuỷ sản; mô hình nông lâm kết hợp; mô hình vườn, rừng; mô hình tuần hoàn lấy phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm chất xúc tác hoặc tạo ra các sản phẩm có giá trị khác.

Tin mới: