Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 00:52 GMT+7

Video

Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

Với mục tiêu: Định hướng và đẩy mạnh các hoạt động thuộc Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững năm 2023 và những năm tiếp theo. Chiều ngày 19 tháng 7, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị toàn quốc về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững năm 2023”.

Tin mới: