Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 01:11 GMT+7

Video

Sản xuất xanh: Giải pháp phát triển bền vững

Sản xuất xanh đang trở thành một trong những mô hình được nhiều doanh nghiệp hướng tới, nhằm đáp ứng với xu thế phát triển chung của thế giới.

Tin mới: