Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 22/07/2024 | 23:46 GMT+7

Video

Thực hiện sản xuất sạch hơn để phát triển bền vững

Áp dụng sản xuất sạch hơn thông qua tiết kiệm năng lượng, sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, đây là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, tiết giảm chi phí và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tin mới: