Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 00:41 GMT+7

Video

Tăng trưởng xanh trong công nghiệp

Phục hồi và phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững đang là mục tiêu mà mọi quốc gia hướng tới trong đó có Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp công nghiệp đã và đang lấy kinh doanh "xanh" là chiến lược và lợi thế cạnh tranh thông qua sử dụng năng lượng sạch, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ cao, thân thiện môi trường, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, giảm thiểu chất thải và khí thải.

Tin mới: