Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 22/07/2024 | 23:58 GMT+7

Video

Xanh hoá ngành công nghiệp, hướng tới tăng trưởng xanh

Là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã chủ động nhiều giải pháp để thích ứng, giảm thiểu những tác động này, trong đó tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là những giải pháp quan trọng.

Tin mới: